Akademickie Centrum Karier

StartAkademickie Centrum Karier
Rozwiń

Naszą misją jest wsparcie studentów i absolwentów w planowaniu i rozwoju własnej kariery zawodowej,
zgodnie z umiejętnościami nabytymi w toku studiów.

Cele:
- Rozwijanie kompetencji pozazawodowych studentów i absolwentów
- Przedstawianie naszej Uczelni, jako szkoły kompleksowo kształcącej przyszłych absolwentów – wartościowych pracowników
- Łączenie pracodawców z wykwalifikowaną kadrą

Działalność podstawowa:
- Pozyskiwanie informacji o interesujących ofertach pracy
- Organizacja podstawowych szkoleń dla studentów – absolwentów
- Organizacja targów pracy i imprez związanych z zatrudnieniem i rynkiem pracy
- Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
- Szkolenia w zakresie umiejętności poruszania się po rynku pracy
- Współpraca z instytucjami i firmami pośrednictwa pracy
- Gromadzenie informacji o zewnętrznych szkoleniach i warsztatach
- Tworzenie internetowego systemu wymiany informacji student – absolwent – pracodawca
- Pomoc w przygotowaniu osobistej ścieżki kariery
- Poradnictwo zawodowe

Konsultacje indywidualne doradcy zawodowego:
- Rozpoznanie indywidualnych mocnych stron i predyspozycji w odniesieniu do planów i celów życiowych
- Diagnoza cech osobowości i preferencji zawodowych
- Pomoc doradcy zawodowego w zakresie określenia własnego rozwoju zawodowego i kariery
- Pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i LM)
- Pomoc w opisaniu osobistej ścieżki kariery